• Dehlholm, Mikkel og Ove K. Pedersen, 2018, ”Succes eller fiasko: - Et komparativt blik på den danske konkurrencestat”, i Dansk Sociologi, nr. 2., 29. årg., 2018, s. 51-76.

 • Campbell, John L. og Ove K. Pedersen, 2017, ”Essay: Vidensregime. Om en ny arena for interessekamp og hvordan et forskningscenter blev oprettet til at deltage heri”, i Hubert Buch-Hansen et al., CBS og magten. En kortlægning af netværk og indflydelseskanaler, 1917-2017, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 107-24.

 • Iversen, Hans Raun og Ove K. Pedersen 2017.Teologi og politik bag individets opkomst. Luthers og Grundtvigs bidrag”, i Ove Korsgaard og Michael Schelde (red.), På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther, København: Eksistensen Akademisk, s. 37-58.

 • Pedersen, Ove K., 2017. ”Autoritet: Økonomi”, i Anne Marie Pahuus og Henrik Grøndal Lund (red.), 95 nye teser. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 154-60.

 • Pedersen, Ove K., 2017. ”Efterord: Fra kritik til selvkritik – og tilbage igen”, i Søren Kaj Andersen (red.), Konkurrencestaten og dens kritikere, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 469-516.

 • Pedersen, Ove K. 2016, ”Staten og samfundet. Individets og statens historie: Fra forsørgelse til velfærd”, i Niels Henrik Gregersen og Carsten Bach-Nielsen (red.), Reformationen i dansk kirke og kultur 1700-1914, Odense: Syddansk Universitetsforlag, bind 2, s. 119-56.

 • Pedersen, Ove K. 2015, “De faglige organisationers indflydelsesmuligheder. Historie og aktualitet”, i Christian Lyhne Ibsen og Laust Høgedahl (red.), Økonomi og Arbejde i det 21. århundrede, Et festskrift til Flemming Ibsen, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 17-34.

 • Pedersen, Ove K., 2015, ”Flexicurity, mobication og europæisk beskæftigelsespolitik”, i Thomas Bredgaard og Per Kongshøj Madsen (red.), Dansk Flexicurity. Fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet, København: Hans Reitzels Forlag, s. 265-88.

 • Pedersen, Ove K., 2014. “Velfærdsstaten – et ideal og mange ideer”, i Hans-Jørgen Schanz, (red.), 50 ideer. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 351-58.

 • Pedersen, Ove K., 2014. ”Konkurrencestaten og dens uddannelsespolitik – dens baggrund, intentioner og funktionsmåder”, i Knud Illeris, (red.), Læring i Konkurrencestaten. København: Anis, s. 13-34.

 • Pedersen, Ove K. 2014. ”Nederlagets tid: Krige og velfærdstat”, i Mikkel Vedby Rasmussen og Lars Bangert Struwe, (red.), Fra Dybbøl til Afghanistan: Krig, Politik og Stat i Danmark i 150 år, Odense: Syddansk Universitets Forlag, s. 15-34.

 • Pedersen, Ove K., 2013. “Fra nul til seks – da krigen kom til Danmark”, i Jens Torkild Bak, Mette Bock & Peter Lodberg (red.), Danmark i krig, Forlaget Anis, København, s. 47-64.

 • Pedersen, Ove K., 2013. ”Tre teser om en legende”, i Ove Korsgaard og Michael Schelde, (red.), Samfundsbyggeren. Artikler om Grundtvigs samfundstænkning, Forlaget Anis, København, s. 13-28.

 • Pedersen, Ove K., 2011. “Den globale orden og konkurrencestaten – hvordan kapitalismen har fået et nyt ansigt”, i Morten Raffnsøe-Møller et al., (red.), Kapitalismens ansigter, Philosophia, Århus, s. 101-113.

 • Pedersen, Ove K., 2011.  “Folkeskolen og politisk Kultur”, i Politik, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, nr. 2, årgang 14, s. 11-18.

 • Pedersen, Ove K., 2006, ”Velfærdsrapporten som tidsbillede. Et essay om disciplinering til individualitet”, Kritik, s. 87-99.

 • Pedersen, Ove K., & Tore V. Olsen, 2006, “Regeringens koordination af EU-politikken og dens demokratiske forankring”, i Tidsskriftet Politik, no. 3, årg. 9, s. 87-99.

 • Pedersen, Ove K., 2006, ”Grundloven og den danske stat”, i Henrik Zahle, (red.), Danmarks Riges Grundlov med kommentarer, Copenhagen: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 103-116.

 • Pedersen, Ove K., 2005, “God offentlig topledelse på dansk - andre landekodekser og fremtidsperspektiver”, i Nordisk Administrativt Tidsskrift, no. 3, november 2005, s. 199-209.

 • Pedersen, Ove K., 2000, ”Den samfundsøkonomiske forvaltning - om forvaltning og interesseorganisationer”, i Peter Bogason, (red.), Stat, Forvaltning og Samfund efter 1950, bind 3 i Danmarks Forvaltningshistorie, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 127-150.

Udvalgte artikler på engelsk eller andre sprog


 • Campbell, John L. and Ove K. Pedersen, 2015, “Policy Ideas, knowledge regimes and comparative political economy”, in Socio-Economic Review, April 2015, pp. 1-23.

 • Campbell, John L. and Ove K. Pedersen. 2015. “Making Sense of Economic Uncertainty: Knowledge. Regimes in the United States and Denmark.”, in Sources of National Institutional. Competitiveness: Sense Making and Institutional Change, (eds.) Susana Borrás and Leonard Seabrook. Oxford: Oxford University Press, pp. 20-40. 

 • Campbell, John L., Charles Quincy, Jordan Osserman and Ove K. Pedersen, 2013.  “Coding In-Depth Semi-Structured Interviews: Problems of Unitization and Inter-Coder Reliability and Agreement.” in Sociological Methods and Research, 42(3), pp. 294-320. 

 • Pedersen, Ove K., 2013, “The Competition State”, in Benedikte Brincker, (ed.), Introduction to Political Sociology, Copenhagen: Hans Reitzels Forlag, pp. 281-94.

 • Pedersen, Ove K., 2012,”The Danish Negotiated Economy”, in ETOS, Civil Service College, Singapore, No. 11, August 2012, pp. 19-25.

 • Pedersen, Ove K., 2011, "Discourse Analysis", in Bertrand Badie, Dirk Berg-Schlosser & Leonardo Morlino (eds.), International Encyclopedia of Political Science, Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 673-78. 

 • Pedersen, Ove K. 2010. “Institutional Competitiveness: How Nations Came to Compete”, in Glenn Morgan, John L. Campbell, Colin Crouch, Ove K. Pedersen and Richard Whitley, (eds.), 2010. The Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis. Oxford: Oxford University Press, p. 625-58.

 • Campbell, John L. and Ove K. Pedersen, 2010. “Knowledge Regimes and Comparative Political Economy, in Daniel Béland and Robert Henry Cox, Ideas and Politics in Social Science Research. Oxford: Oxford University Press, pp. 167-90.

 • Pedersen, Ove K., 2010. “The Ethical Moment; Ethics and Economy in Public Administration”, in Jacob Dahl Rendtorff, (ed.), Power and Principle in the Market Place. On Ethics and Economics. Burlington: Ashgate Publishing Company, pp. 205-30.

 • Pedersen, Ove K. 2010. “The EU and National Democracy! How Membership has led to Democratization but also to Democratic Challenges”, in Henning Koch, Karsten Hagel-Sørensen, Ulrich Haltern and Joseph H.H. Weiler (eds.), Europe. The New Legal Realism. Essays in Honour of Hjalte Rasmussen. Copenhagen: Djøf Publishing, pp. 589-609. 

 • Pedersen, Ove K., 2009, “EU and democratic challenges – in Honour of Per Lægreid”, in Paul G. Roness and Harald Sætren (eds.), Change and Continuity in Public Sector Organizations. Essays in Honour of Per Lægreid, Oslo: Fakforlaget pp. 83-101.

 • Pedersen, Ove K., 2007, ”La Gouvernance èvolutive, le systeme danois d`économie négociée”, in Tèlescope, Revue d`analyse comparée en administration publique, vol. 13, no. 2, Hiver 2006-2007, pp. 9-21.

 • Campbell, John L. and Ove K. Pedersen,, 2007. “Institutional Competitiveness in the global economy: Denmark, the United States, and the varieties of Capitalism”, in Regulation and Governancevol. 1, no. 3, pp. 230-46.

 • Pedersen, Ove K., 2007. ”Interest Organizations and European Integration”, in Ronald Holzacker and Erik Albæk, Democratic Governance and European Integration. Linking Societal and State Processes of Democracy, Cheltenham: Edward Elgar, pp. 88-109.

 • Campbell, John L. and Ove K. Pedersen, 2007, “The Varieties of Capitalism and Hybrid Success. Denmark in the Global Economy”, in Comparative Political Studies, vol. 40, no. 3, March 2007, pp. 307-332.

 • Pedersen, Ove K., 2006,”The secret behind a negotiated economy”, in Waldemar Schmidt et al, Denmark limited, Copenhagen: Gads Forlag, pp. 234-243.

 • Jacobsson, Bengt, Per Lægreid and Ove K. Pedersen, 2004, “The Transnationalisation of Nordic Central Administration”, in Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften, hft 1/2004, pp. 32-55.

 • Pedersen, Ove K and Peter Kjær, 2001, “Translating Liberalization: Neoliberalism in the Danish Negotiated Economy”, in Campbell, John L. & Ove K. Pedersen,  (eds.), The Rise of Neoliberalism and Institutional Analysis, New Jersey: Princeton University Press, pp. 219-248.

 • Pedersen, Ove K., 2001, “A economia negociada nos paises escandinavos”, in Pereira, L.C. Bresser, Jorge Wilheim, Lourdes Sola, in Sociedade e Estado em Transformacao, Association de Editoriales de America Latina y el Caribe, Sao Paulo, Brasil, pp. 405-418.

 • Pedersen, Ove K. and Dorthe Pedersen, 2000, “The Europeanization of Local Interests in Denmark: The Strategic Choice - to Go Through vs. By-pass National Institutions”, in Janerik Gidlund & Magnus Jerneck (eds.), Local and Regional Governance in Europe, Aldershot: Edward Elgar, pp. 51-76.