• Dehlholm, Mikkel og Ove K. Pedersen, 2018, ”Succes eller fiasko: - Et komparativt blik på den danske konkurrencestat”, i Dansk Sociologi, nr. 2., 29. årg., 2018, s. 51-76.

 • Campbell, John L. og Ove K. Pedersen, 2017, ”Essay: Vidensregime. Om en ny arena for interessekamp og hvordan et forskningscenter blev oprettet til at deltage heri”, i Hubert Buch-Hansen et al., CBS og magten. En kortlægning af netværk og indflydelseskanaler, 1917-2017, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 107-24.

 • Iversen, Hans Raun og Ove K. Pedersen 2017.Teologi og politik bag individets opkomst. Luthers og Grundtvigs bidrag”, i Ove Korsgaard og Michael Schelde (red.), På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther, København: Eksistensen Akademisk, s. 37-58.

 • Pedersen, Ove K., 2017. ”Autoritet: Økonomi”, i Anne Marie Pahuus og Henrik Grøndal Lund (red.), 95 nye teser. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 154-60.

 • Pedersen, Ove K., 2017. ”Efterord: Fra kritik til selvkritik – og tilbage igen”, i Søren Kaj Andersen (red.), Konkurrencestaten og dens kritikere, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 469-516.

 • Pedersen, Ove K. 2016, ”Staten og samfundet. Individets og statens historie: Fra forsørgelse til velfærd”, i Niels Henrik Gregersen og Carsten Bach-Nielsen (red.), Reformationen i dansk kirke og kultur 1700-1914, Odense: Syddansk Universitetsforlag, bind 2, s. 119-56.

 • Pedersen, Ove K. 2015, “De faglige organisationers indflydelsesmuligheder. Historie og aktualitet”, i Christian Lyhne Ibsen og Laust Høgedahl (red.), Økonomi og Arbejde i det 21. århundrede, Et festskrift til Flemming Ibsen, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 17-34.

 • Pedersen, Ove K., 2015, ”Flexicurity, mobication og europæisk beskæftigelsespolitik”, i Thomas Bredgaard og Per Kongshøj Madsen (red.), Dansk Flexicurity. Fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet, København: Hans Reitzels Forlag, s. 265-88.

 • Pedersen, Ove K., 2014. “Velfærdsstaten – et ideal og mange ideer”, i Hans-Jørgen Schanz, (red.), 50 ideer. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 351-58.

 • Pedersen, Ove K., 2014. ”Konkurrencestaten og dens uddannelsespolitik – dens baggrund, intentioner og funktionsmåder”, i Knud Illeris, (red.), Læring i Konkurrencestaten. København: Anis, s. 13-34.

 • Pedersen, Ove K. 2014. ”Nederlagets tid: Krige og velfærdstat”, i Mikkel Vedby Rasmussen og Lars Bangert Struwe, (red.), Fra Dybbøl til Afghanistan: Krig, Politik og Stat i Danmark i 150 år, Odense: Syddansk Universitets Forlag, s. 15-34.

 • Pedersen, Ove K., 2013. “Fra nul til seks – da krigen kom til Danmark”, i Jens Torkild Bak, Mette Bock & Peter Lodberg (red.), Danmark i krig, Forlaget Anis, København, s. 47-64.

 • Pedersen, Ove K., 2013. ”Tre teser om en legende”, i Ove Korsgaard og Michael Schelde, (red.), Samfundsbyggeren. Artikler om Grundtvigs samfundstænkning, Forlaget Anis, København, s. 13-28.

 • Pedersen, Ove K., 2011. “Den globale orden og konkurrencestaten – hvordan kapitalismen har fået et nyt ansigt”, i Morten Raffnsøe-Møller et al., (red.), Kapitalismens ansigter, Philosophia, Århus, s. 101-113.

 • Pedersen, Ove K., 2011.  “Folkeskolen og politisk Kultur”, i Politik, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, nr. 2, årgang 14, s. 11-18.

 • Pedersen, Ove K., 2006, ”Velfærdsrapporten som tidsbillede. Et essay om disciplinering til individualitet”, Kritik, s. 87-99.

 • Pedersen, Ove K., & Tore V. Olsen, 2006, “Regeringens koordination af EU-politikken og dens demokratiske forankring”, i Tidsskriftet Politik, no. 3, årg. 9, s. 87-99.

 • Pedersen, Ove K., 2006, ”Grundloven og den danske stat”, i Henrik Zahle, (red.), Danmarks Riges Grundlov med kommentarer, Copenhagen: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 103-116.

 • Pedersen, Ove K., 2005, “God offentlig topledelse på dansk - andre landekodekser og fremtidsperspektiver”, i Nordisk Administrativt Tidsskrift, no. 3, november 2005, s. 199-209.

 • Pedersen, Ove K., 2000, ”Den samfundsøkonomiske forvaltning - om forvaltning og interesseorganisationer”, i Peter Bogason, (red.), Stat, Forvaltning og Samfund efter 1950, bind 3 i Danmarks Forvaltningshistorie, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 127-150.