Fra 2017 - Spor – Forskning og Politik. Festligt skrift til Ove Kaj Pedersen, redigeret af Bo Bøgeskov, Finn Junge Jensen og Uffe Østergaard, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Bogen indeholder 14 personlige bidrag om Ove K. Pedersen som underviser, forsker, dagsordensætter og politisk intellektuel.Fra 2008 - Institutions and Politics. Festschrift in honour of Ove K. Pedersen, redigeret af Peter Nedergaard og John L. Campbell, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Bogen indeholder 16 akademiske bidrag til beskrivelse af Ove K. Pedersens rolle i udvikling af institutionel teori - internationalt og nationalt.Uden år - Eliten. Mennesker med vilje til at ville, skrevet af Emilia Caparros Højbjerg, København: Forlaget Møntergården.

Her interviews Ove K. Pedersen sammen med fem andre om, hvordan deres personlige baggrund har haft indflydelse på, hvor de er endt som sportsudøvere, skuespillere, professorer og biskopper.