20 udvalgte foredrag og forelæsninger fra 2017 - 2018

 • ”Konkurrencestaten. Hvad kommer efter? Folkeuniversitet i København, København.

 • ”Ulighed i lyset af konkurrencestaten”, Kommunernes Landsforening Sundhedskonference 2017, Hotel Comwell, Kolding.

 • ”Konkurrencestaten er ikke en dom, men et valg. Hvordan lærer vi af velfærdsstatens succes og fejl?”, konference Efter New Public Management. Konference om klogere styring, stærkere fællesskab og mere faglighed”, Bella Sky, København.

 • ”Løser vi fremtidens udfordringer i nutiden”, Nytårskur, Region Sjælland, Sorø.

 • ”Nye konflikter, mulige samarbejdsformer. De faglige professioner og deres rolle i konkurrencestaten”, Danmarks Lærerforening, KS-Ø, Silkeborg.

 • ”Hvad skal vi med historien i konkurrencestaten?”, Nationalt Videns Center for Historie- og Kulturarvsformidling, Historie Lab., Vejle.

 • ”Knowledge Regimes: How and Why are they Important”, Jesus College, Cambridge University.

 • ”Konkurrencestaten”, Det Progressive Akademi, CEVEA, LO, Islands Brygge, København.

 • ”Denmark and USA Compared”, International Public Executive Program (IPEP), modul 1-2-3,  Washington DC, USA.

 • ”Veje fremad i styringen af den offentlige sektor”, FORUM Debatmøde, CBS, København.

 • ”Arbejdets historie – fra noget Vorherre bestemmer til logik for samfundsudviklingen”, Vartov, København.

 • ”Hvad er samfundet til for?”, 500 Års Reformation. Et folkemøde i Ribe, Ribe Domkirke, Ribe.

 • ”Konkurrencestaten – og specialområdet i fremtiden”, Det Kommunale Ledersamråds Årsmøde, Vejle Fjord, Vejle.

 • ” Hvorfor er lederskab i den offentlige sektor vigtig – for den danske økonomi og dens fremtid?”, Afslutningsprogram Kontorchef i staten, CBS Executive og Connector, CBS.

 • ”Danske erfaringer og muligheder”, RealDania, konference, ”Collective Impact – sammen skaber vi forandring”, Hotel Nyborg Strand.

 • ”The Nordic Model”, China Executive Leadership Program (CELP), Cambridge University, England.

 • ”Fra Reformation til konkurrencestat”, Helsingør Stiftskonvent, Grundtvig Højskole, Frederiksborg.

 • ”Teologi og politik bag individets opkomst”, konference ”Dannelse og dyd i idehistorisk perspektiv”, Aarhus Universitet, Emdrup.

 • ”The Public sector in Denmark – an overview and comparison with Sweden”, CBS Executive Study program, ”In the aftermath of NPM: Trends and Future Perspective in the Public Sector in Denmark”, CBS Executive, CBS.

 • “Demokratiets tilstand”, Mandag Morgen, to-dages seminar, Bornholm.