Fra 2023 - Myten om den danske model. Informations Forlag, December 2023.

Her analyseres hvordan forhandlingssystemet på det private og offentlige arbejdsmarked altid har været indlejret i det politiske og demokratisk system. Også hvordan parterne efter 1950 er blevet integreret i den offentlige forvaltning og dernæst forbundet med politiske beslutninger - i forvaltning og Folketing, plus regering.

Forholdet mellem parternes selvstændighed og de politiske institutioner beskrives over mange år, og det vises, hvordan forholdet er blevet stadig mere intimet, og stadig mere komplekst. Ind i analysen indgår, hvordan den fri arbejder kom til Danmark, og hvordan selve måden det skete på, fik betydelige konsekvenser på Septemberforliget 1899, men også på, hvordan den danske stat blev organiseret. Det er en selvstændig pointe, at Septemberforliget komplementerer Grundloven 1849, og at det er de to til sammen, der den dag i dag lægger grundlaget for den nuværende - danske - samfundsorden.