Fra 2004 - Europeanization and Transnational States. Comparing Nordic Central Governments, skrevet med Bengt Jacobsson og Per Lægreid, London: Routledge.

Hvor det vises, hvilken rolle Den Europæiske Union (EU) har for den måde hvorpå medlemslandene håndterer udfordringerne i forbindelse med den europæisk integration og herunder kapitalismens transformation i fra 1970`erne. Herunder vises det, hvordan regeringer bygger nationale forvaltningspolitikker og tager initiativ til dannelse af transnationale stater, dvs. stater, der indgår i tætte institutionaliserede relationer på tværs af medlemslandene, hvorved de nationale regeringer ikke alene opnår mulighed for international detagelse, men også for at skabe fælles besluttede rammer for deres - nationale - politik og administration.Fra 2001 - Europaveje. EU i de nordiske forvaltninger, redigeret med Bengt Jacobsson og Per Lægreid, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Her introduceres begrebet om den transnationale stat, og det vises, hvordan de nordiske lande integreres i EU gennem forskellige processer, og med forskellige konsekvenser for forholdet mellem politik og administration. Bogen er bind IV i serien det Nordiske Projekt om nordiske måder at håndterer integrationen i EU og kapitalismens transformation. Fra 2008 - Den Europæiske Skrue. Demokratiske dynamik i Danmark og Sverige, skrevet med Tore V. Olsen, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

I denne bog sammenlignes Danmark og Sverige og deres forskellige måder at integrere sig i EU. Der lægges vægt på de demokratiske aspekter af, hvordan national politik og administration deltager i og påvirkes af den europæiske integration.Fra 2002 - Broen fra Slotsholmen til Bruxelles, redigeret, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

I denne bog analyseres de væsentlige ændringer, der sker i dansk politik, administration og forhandlingsøkonomi som følge af den europæiske integration fra 1970´eren og fremefter. De historiske forudsætninger for integrationen føres tilbage til 50`ernes konstitutionelle debat og Grundlovsændringer, ligesom forvaltningspolitikkens historiske rødder afdækkes.

Fra 1994, 1996 og 1999 - Forvaltningspolitik i Norden, samt - Integration og Decentralisering, og endelig - Fra opbygning til ombygning i staten, alle redigeret med Per Lægreid, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 

Her beskrives i tre bind de historiske forudsætninger for de nationale forvaltningspolitikker og vises hvordan den lange historie for opbygning af centraladministrationer har indflydelse på hvordan de nordiske regeringer reagerer på presset for reformering fra 1970´erne. Bøgerne er bind I, II og III i det Nordiske Projekt om reformprocesser.