Udvalgte reaktioner i forbindelse med udgivelse af Reaktionens tid. Konkurrencestaten mellem reform og reaktion:

 • Kristeligt Dagblad, 4.2.2018, ”Professor: Velfærd er en drøm, der kan briste”.

 • Asterix, Aarhus Universitet, marts 2018, ”Reform af konkurrencestaten skal gøre den legitim”.


 • Mandag Morgen, 2.8.2018,”Ove K. Pedersen: Konkurrencestaten skal reformeres”.

 • Mandag Morgen, 6.8.2018, ”Konkurrencestaten står ideologisk nøgen”.

 • Information, 17.8.2018, ”Ove K. Pedersen: Der er håb for konkurrencestaten”.

 • Kristeligt Dagblad, 18.8.2018, ”I vor iver efter at kritisere konkurrencestaten har vi glemt vores eget ansvar”.

 • Nordjyske Tidende, leder, 18.8.2018, ”Professor Ove K. Pedersen opfordrer til et ideologisk forsvar af konkurrencestaten. Den nødvendige fortælling”.

 • Politiken, 19.8.2018, ”Konkurrencestaten er en succes – men vi har drevet det for vidt”.

 • Jyllands Posten, 19.8.2018, ”Manden bag omstridt bog om konkurrencestaten: Vi mangler en debat om meningen med livet”.

 • Information, 20.8.2018, anmeldelse, ”Konkurrencestaten med bagslag”.


 • Den Offentlige, 21.8.2018, anmeldelse, ”Kamp må der til, skal livet gro: Aarup anmelder ny Ove Kaj bog”.

 • Folkeskolen, 21.8.2018, ”Professor: Lærerne skal på banen for at definere folkeskolens formål”.

 • DR Radio P1, ”Følg pengene. Vi skal lære at elske konkurrencestaten. Ellers bliver det værst for os selv”, diskussion med Bjarne Corydon.

 • Altinget, 22.8.2018, Ove Kaj Pedersen: Et reformstop er kun at løbe ind i et forklaringsproblem over for vælgerne om tre år”.

 • Ræson, 23.8.2018, ”Ove K. Pedersen om konkurrencestaten: Hvis man ikke skaber en meningsfuldhed omkring de reformer, der gennemføres, så bliver det usikkerhedsskabende for den almindelige borger”.

 • Weekendavisen, 24.8.2018, anmeldelse, ”Pedersens besindelse”.

 • Altinget, 23.8.2018, anmeldelse, ”Ove K. Pedersens nye bog om konkurrencestaten er samfundsanalyse, når det er bedst”.

 • Information, 27.8.2018, ”Fagbevægelsen: Vi har udskammet DJØf’erne i konkurrencestaten”.

 • Information, 29.8.2018, ”Hvorfor formulerer venstrefløjen ikke en ideologi for konkurrencestaten?”.

 • Kristeligt Dagblad, 3.9.2018, anmeldelse, ”Konkurrencestaten er en succes, men vælgerne kan ikke se det”.

 • Information, 4.9.2018, ”Corydon: Hvis man ikke anderkender konkurrencestatens resultater, er det svært at lede landet”.

 • Information, 7.9.2018, ”Tidligere FOA-formand: Konkurrencestaten har en udløbsdato”.


 • Zetland, 10.9.2018, “Konkurrencestaten får skyld for cirka … alt. Din genvej til at forstå tidens største prygelknabe”.

 • Altinget, september 2018, no. 18, ”Konkurrencestaten er solidarisk”, s. 92-95.

 • Altinget, september 2018, no. 18, anmeldelse Jørn Henrik Petersen, ”Samfundsanalyse når det er bedst”, s. 105-06.

 • Information, 12.09.2018, ”Hvis regelregimet løsnede lidt op, ville det give plads til faglighed og nye ideer”, interview med hospitalsygeplejerske Marie Møllenborg.


 • Folkeskolen, 13.9.2018. anmeldelse, ”Konkurrencestatesopfølgning rammer ikke”.

 • Københavns Lærerforening, 20.09.18. ”Konkurrencestatsprofessoren til politikerne: Inddrag nu lærerne”, http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/konkurrencestat-professoren-til-po

 • Kristeligt Dagblad,Fagbøger, 06.10.2018, ” I vores iver efter at kritisere konkurrencestaten har vi glemt vores eget ansvar”.
 • Asterisk, december 2019, nr. 92. “Fuld valtua for uddannelsespengene”, s. 5-11.

 • Politiken, 22.12.2019, “Mette Frederiksen er konkurrencestatsminister ligesom sine forgængere”, Debat, s. 3.

 • Berlingske, 28.3.2020, “Coronavirussen har tvunget verden ud i et gigantisk eksperiment”, s. 12-15.

 • Information, 4.5.2020, “Det er nu, vi kan forme fremtiden”. “ Vi er i limbo. Vi ved, at fortiden ikke kommer tilbage”, interview s. 12-13.

 • Deadline, DR 2, 8.5. 2020. “Etikkens genkomst”.

 • DR, P1, 10.5.2020, P1 Debat med Clement Kjersgaard.


 • Kristeligt Dagblad,  15.05.2020. “Nu har vi  chancen for et samfund bygget på næstekærlighed”, s. 11. 

 • Altinget, sommermøde, 10.06.2020.  Deltagelse med oplæg i debat om Corono-krisen og dens konsekvenser. • Det Etiske Råd, 28.5.2020, Covid-19: Etik i en krisetid, etiskraad.dk

 • Dansk Byplan Laboratorium,  Juni 2020. “Hvad bliver byplanlæggernes rolle i den tid der kommer?”, byplanlab.dk


 • Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, 27.8.2020, podcast, Krise og offentlighedsteologi.dk, offentlighedsteologi.dk • Folkekirken 13.11. 2020.  Interview,  Professor: Kristendommen kan tilbyde forklaringer i krisetider.

 • Folkekirken, 30.12.2020, Intervie, Corona er den største chance i årtier for kirken.

 • Vejleder Forum, Magasinet, vinter 2020, Opordring til vejledere: Bland jer i fremtiden, s. 10-13.

 • Nordick City Network, NCN 2004-2020 - et nordisk bynetværk, En hilsen til Per Riisom, status og perspektiv, bidrag, “Planlægningen s død - og dens genkomst., s.14-24.

 • Gejst, 2021, årsmagasin fra Københavns Stift, interview, Teologiens genkomst, s. 43-46. • Magasinet ATLAS, nr. 2, 2021, interview, “I Danmark er vi eksperter i at gøre alt til problemer, s. 18-21.

 • Information, 4. juni 2021, interview, Ove Kaj Pedersen: Statsministeren vil på en gang bryde med og fortsætte konkurrencestaten, s, 1,4-5.

 • Nordisk Kulturfond, 2021, Interview, “Har vi en kulturpolitik?”, “Do we have acultural policy?”, Nordisk Kulturfond, København, Afspejlinger (Reflections), s. 30-44. • Information, 13. september 2021, interview, “Ove Kaj Pedersen: Mette Frederiksen har fremlagt sin udgave af konkurrencestaten”, s. 1. 5-6.

 • Deadline, Danmarks Radio, 17. september 2021, interview, “Konkurrenecstaten 2.0”.

 • Bokmässan, Gøteborg, 23.09.20121, “Kulturpolitikkens afvikling”. Nordisk Kulturfond.

 • Arken, nr. 168, 2021, “Interview med Ove Kaj Pedersen”, 49-53.


 • Nordisk Kulturfond,  Thorshavn, 13.06.2022. Forelæsening, “Armslængdeprincippet i kulturpolitikken.

 • Berlingske, 17.07.2022. Interview. Professor Ove K. Pedersen vurderer, at inflationen kan varsle afslutningen på en samfundsmodel.

 • Impact.insider, 09.08.2022. “Forstå velfærdsstaten. Her forklarer to velfærdskapaciteter, hvorfor vi har det samfund, vi har”, fire podcasts med samtale mellem Jørn Henrik Petersen og Ove K. Pedersen.

 • Weekendavisen, 7.10.2022. Interview. “Kaos aflyst”,  s. 3. 

 • Weekendavisen, 12.10.2022. Podcast,  Martin Kransnik, “Krisebevidsthedens dramaturgi”.

 • Deadline, Danmarks Radio, 16.december 2022, interveiw, “Konkurrencestatens fader anmelder regeringsgrundlaget”.

 • Altinget, 19. december 2022, interview, Ove Kaj Pedersen: Mette Frederiksens nye regering er en indrømmelse af, at hendes populisme var en fejl”. 

 • Politiken, d. 24. december 2022, interview, “Nej, konkurrencestaten var aldrig væk. Men den kan meget vel være erstatet om 10-15 år”.

 • Altinget, 27. december 2002. #dkpol, podcast, “Ove Kaj Pedersen: Verden forandrer sig, og Mette Frederiksen så det før de andre politikere”.

 • Jyllands Posten d. 28.12. 2022. “Ove Kaj Pedersen om 2022: En tid og en leveform er ved at rinde ud”.

 • Føljeton, 28.december 2022. omtale, “Doktor Ove. Kære læser”.

 • Altinget, 29.12.2022. “#dkpol, podcast. Ove Kaj Pedersen: Konkurrencestaten spiller en stor rolle i unges mistrivsel”.

 • Kristeligt Dagblad, 7.1.2023. interview, “Vi kan være på vej væk fra velfærdsstaten”. 

 • Altinget, 18.1.2023. Debat.  “Ove Kaj Pedersen: Jeg overdriver ikke”.

 • P1 Orientering. 19.01.2023. Interview. “Polykrise og politiseret videnskab”.

 • Kristeligt Dagblad. 04.02.2023. Portræt, “Konkurrencestatens fadder illusterer det moderne Danmarks udvikling”.

 • Ræson. Ræsons interviewserie,  “07. 02. 2023. “Ove Kaj Pedersen: Vi står på tærkslen til konkurrencestatens afslutning. Midt i politikkens gengødsel”.

 • Danske Kommuner, nr. 4, 2023, klumme, Min Mening, “Frisættelsens store udfordringer er forventningerne”.

 • Ræson, trykte udgave, efteråret, 2023.  Essay. “SVM regeringen illusterer, at ideologierne er løbet tør for strøm”.

 • Deadline, DR TV, 04.12.2023. Interview. “Myten om den danske model”.

 • Berlingske, 04. 12. 2023. Interview. “Professor har fulgt spillet om magten: Den danske model er en myte”.

 • Information, 06. 12. 2023. Interview. “Trepart handler om at sikre konkurrencestaten”. 

 • Mandag Morgen, 07. 12.2023. Interview. “Den danske model er en myte”.

 • Danske Kommuner, 07. 12. 2023.  Interview. “ Den danske model er en myte - og det er ikke så farligt, som vi tror”.

 • Akademikerbladet, 11. 12. 2023. Interview. “Politikerne har altid blandet sig i overenskomster og parterne i politik. Men mytenm gavner begge parter, hvorfor den bliver holdt i live, arumenterer Ove Kaj Pedersen”. 

 • Gymnasieskolen, 18.12.2023. interview. “Politiske indgreb og treparter er en forstsættelse af historien”.

 • Kristeligt Dagblad, 18.12.2023. interview. “Professor: Arbejdet var ikk en velsignelse, men en undertryklese”.

 • Altinget, podcast, 26.12.2023. “Jul i konkurrencestaten. Paris forandrede Ove Kaj Pedersens syn på velfærdsstaten”.

 • Altinget, podcast. 29.12.2023. “Jul i konkurrencestaten. “For Ove Kaj Pedersen bliver vores syn på arbejde den næste værdikamp”.

 • Kristeligt Dagblad. 18.05.2024. “Profssor: Danmark har enorm indflydelse i EU”.